Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 107 Дніпровської міської ради

 

Протидія булінгу

ПОРЯДОК
реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та
відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

(відповідно до листа МОНУ від 29.01.2019 №1/11-881 "Рекомендації для
закладів освіти щодо застосування норм Закону України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування) від 
18.12.2018 №2657-УІІР)

      В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії, створеної у закладі освіти з розгляду випадків булінгу, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

      Виконується рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

      Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

      Визначаються відповідальні особи, причетні до булінгу (цькування ) та накладаються адміністративні стягнення: цькування неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 та 1700 гривень відповідного громадськими роботами від 20 до 40 годин; така ж поведінка, вчинена групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, передбачає штраф від 1700 гривень до 3400 гривень або громадськими роботами від 40 до 60 годин;
за булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

ПОРЯДОК  
подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв 
про випадки булінгу (цькування) в навчальному закладі

Загальні питання

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)". 

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню). 

3. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники, працівники та педагогічні працівники закладу та інші особи. 

4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації. 

5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: 

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

- систематичність (повторюваність) діяння;

- наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

- дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню) 

1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти керівнику закладу. 

2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – Заява). 

3. Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу отримує завідувач, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу. 

4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності –  керівник закладу. 

5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування). 

6. Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу. 

7. Датою подання заяв є дата їх прийняття. 

8. Розгляд Заяв здійснює керівник закладу з дотриманням конфіденційності.

Відповідальна особа

1. Відповідальною особою призначається працівник закладу освіти з числа педагогічних працівників.

2. До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення керівника закладу.

3. Відповідальна особа призначається наказом керівника закладу.

4. Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

 Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) 

1. За результатами розгляду Заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб. 

2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін. 

3. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання. 

4. Комісія створюється наказом керівника закладу. 

5. До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші заінтересовані особи. 

6. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами. 

7. Якщо Комісія визначила що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник закладу освіти зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей. 

8. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого. 

9. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

10. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

Терміни подання та розгляду Заяв

1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву. 

2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом  1 робочого дня з дати подання Заяви. 

3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3  робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування. 

 

4. За результатами розслідування протягом 1 робочого дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення Комісії.

 

План заходів,
спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування)
 в КЗДО № 107 ДМР

 

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

Інформаційно-профілактичні заходи

1

Ознайомлення та вивчення  законодавчих актів, нормативно-правової бази щодо запобігання та протидії булінгу (цькування)

   працівники ЗДО, батьки

  постійно

  директор ЗДО

2

Обговорення питання протидії булінгу на загальних та групових батьківських зборах

 батьки

 вересень- жовтень

  директор ЗДО

3

Виступ для педагогів «Булінг в ЗДО – міф чи реальність»

педагоги

листопад

  вихователь-  методист

4

Круглий стіл для педагогів «Безпечний дитсадок. Маркери булінгу»

 педагоги

 грудень

   вихователь-методист

5

Інтерактивне заняття для персоналу закладу освіти «Протидія булінгу»

персонал закладу

січень

вихователь-методист

6

Заняття з елементами тренінгу для педагогів «Протидія булінгу в закладах освіти»

педагоги

лютий

практичний психолог

7

Виступ на семінарі-практикумі «Насильство в сім’ї – не злочин? Ламаємо стереотипи»

педагоги

березень

практичний психолог

8

 Практикум «Розвиток емоційного інтелекту як передумова розвитку інноваційної особистості дошкільника»

педагоги

квітень

практичний психолог

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1

Створення  безпечного  освітнього простору, позитивного мікроклімату та толерантності в міжособистісній взаємодії під час  спілкування, занять, прогулянок та ігрової діяльності

діти всіх вікових груп

впродовж року

педагоги

2

Перегляд мультфільмів «Жив собі чорний кіт», «Про пташок», «Вірте у любов, вірте у Різдво», «Курка, яка несла всяку всячину», «Гидке каченя»

діти всіх вікових груп

впродовж року

педагоги

3

Виставка малюнків «Моя сім’я», «Мій дитсадок», «Разом з друзями»

діти старшого дошкільного віку

квітень

педагоги старшої групи

 

4

Читання літературних творів, обговорення проблемних ситуацій, дидактична гра «Оціни вчинок»

діти всіх вікових груп

впродовж року

педагоги

5

Інтегроване заняття для дітей середнього дошкільного віку «Ми дружні хлопці та дівчата»

діти середнього дошкільного віку

лютий

вихователі середньої групи

6

Заняття для дітей старшого дошкільного віку «Дитсадок друзів та подруг»

діти старшого дошкільного віку

березень

вихователі старшої групи

7

Заняття для дітей старшого дошкільного віку «Кого можна назвати другом чи подругою»

діти старшого дошкільного віку

квітень

вихователі старшої групи

8

Програма  для дітей старшого дошкільного віку «Тиждень дружби і добра» 

діти старшого дошкільного віку

травень

практичний психолог

Психологічний супровід

1

Створення бази інструментарію для діагностування рівня тривожності в дитячих колективах

діти всіх вікових груп

впродовж року

практичний психолог

2

Діагностування рівня тривожності в дитячих колективах: – спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти; – опитування (анкетування) учасників освітнього процесу; – діагностика емоційних станів

педагоги, діти

впродовж року

практичний психолог

3

Профілактично-просвітницька, корекційно-розвиткова робота, індивідуальне  консультування

педагоги, батьки, діти

впродовж року

практичний психолог

Співпраця з батьками

1

Заняття з елементами тренінгу «Заохочення і покарання»

батьки

лютий

практичний психолог

2

Пам’ятки «Пять шляхів до серця дитини», «Психологічна атмосфера в сімї», папка-пересувка «Батькам про права дитини»

батьки

квітень

Педагоги, практичний психолог

3

Виступ у клубі сімейного спілкування «Збереження психічного здоров’я вашої дитини»

батьки

січень

практичний психолог

4

Методичні рекомендації для батьків щодо забезпечення емоційного розвитку дитини

батьки

березень

практичний психолог